Är du nöjd?

Dina synpunkter är viktiga för oss, vi utför därför kontinuerligt patientundersökningar.
Du kan vara anonym!

Vilken klinik besökte du?

 Jönköping City Jönköping Norrahammar

Hur nöjd var du med ditt senaste besök hos oss?
Ange ett nummer mellan 1 (Mindre bra) till 5 (Mycket bra).

 1 2 3 4 5

Vad fungerade bra?

Vad kan vi göra bättre?

Ditt namn (Du kan vara anonym)

Din e-post

Vill du skriva något mer till oss?

Visa större karta