Endodonti Rotbehandlingar

Rotbehandling innebär att tandläkaren avlägsnar orsaken till skadan, öppnar och rengör tandens från bakterier för att sedan fylla rotkanalen.

Den vanligaste orsaken till att en tand behöver rotfyllas är att pulpan blivit infekterad p.g.a. ett djupt kariesangrepp, det vill säga hål i tanden. Det kan också handla om djup lagning, spricka eller trauma. Pulpan kan irriteras och skadas, detta kan leda till att det bildas bakterier i tand pulpan – bakterieinfektion i tandens rotkanal.

Besväras du av molande/pulserande tandvärk och ömhet kan det vara tecken på en skadad pulpa. Det är dock inte alltid du får symptom.

En rotbehandling kräver minst två behandlingstillfällen.

Nedan kan du se en videoförklaring.

Visa större karta