Tandvårdsbidraget

Tandvårdsstödet har två delar

Dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett högkostnadsskydd. Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Hur stort är tandvårdsbidraget?

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.

  • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 65 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

 Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare. Referenspriserna ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling

  • För tandvård upp till 3 000 kronor betalar du fullt pris (gäller för vuxna).
  • För tandvård på 3 001-15 000 kronor får du 50 procent av kostnaden i ersättning, räknas av referens pris(se pris lista).
  • För tandvård över 15 000 kronor får du 85 procent av kostnaden i ersättning, räknas av referens pris(se pris lista).

För mer infohttp://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga stödet. Det är exempelvis fyllningar, rotbehandlingar och kronor. Referenspriserna ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling. Läs mer på: http://www.tlv.se/tandvard/referensprislista/

Visa större karta